overprobosStichting Probos wil door middel van kennisontwikkeling en innovatie bijdragen aan duurzaam bosbeheer en duurzame bosketens in Nederland en daarbuiten. Hiervoor ontwikkelt Probos nieuwe kennis , methoden en producten en draagt dit vervolgens actief over aan personen die direct of indirect invloed uitoefenen op het bosbeheer en de bosketens. Denk hierbij aan bosbeheerders, rentmeesters, adviseurs, beleidsmakers, recreatieondernemers en houtverwerkers. Het onderzoek en de voorlichting zijn sterk praktijkgericht.

Er wordt uitsluitend gewerkt aan projecten die breed toepasbare en vrij toegankelijke resultaten opleveren en voor een grote groep relevant zijn. Projectideeën komen voort uit kansen en bedreigingen voor duurzaam bosbeheer die door Probos of door derden worden gesignaleerd. Probos is een non-profit organisatie zonder vaste financiering. Probos werkt op projectbasis en combineert een zakelijk instelling en werkwijze met het ideële doel om duurzaam bosbeheer te bevorderen. Probos is geen belangenbehartigende organisatie. Alle werknemers bij Probos hebben een academische of HBO-opleiding op het gebied van bos- en natuurbeheer . Verbindingen met andere vakgebieden worden gelegd door intensief samen te werken met andere organisaties.