dansende bomen Uddel
Oude Bossen Veluwe     Erfgoed in bos en natuur, werk in uitvoering

4 oktober 2012

Beheerders van bos en natuur hebben de afgelopen twee jaar met cofinanciering van de provincie Gelderland projecten op de Veluwe uitgevoerd die het beheer voor natuur, recreatie en houtproductie combineren met het behoud en beleefbaar maken van cultuurhistorie. Deze projecten variëren van boswalsystemen tot parkbossen en van lanenstelsels tot grafheuvels. De provincie wil graag samen met de initiatiefnemers terugblikken op deze projecten én vooruit kijken naar nieuwe kansen en uitdagingen. Daarom organiseerde Stichting Probos in opdracht van de provincie en in samenwerking met de gemeente Epe dit symposium.

Wat kon u verwachten?
In de ochtend presenteerden deskundigen, beheerders en overheden de resultaten van de projecten die tot nu toe zijn uitgevoerd. Daarnaast werd er gediscussieerd over gebiedsgericht werken aan cultuurhistorie en cultuurhistorie als economische drager in het bos- en natuurbeheer. Verder presenteerde Probos een inventarisatiegids voor het opsporen van cultuurhistorie in bos- en natuurterreinen. Ook gaf de Archeologische Monumentenwacht nieuwe richtlijnen voor het beheer van grafheuvels en presenteerde zij haar brochure hierover. 's Middags was er een excursie op landgoed Tongeren, waar de afgelopen jaren veel cultuurhistorische activiteiten zijn uitgevoerd.

Presentaties
Locatie Landgoed Tongeren, SGN Steunpunt Tongeren, Tongerenseweg 212 Epe
Doelgroep eigenaren en beheerders van bos- en natuurterreinen,
Gelderse gemeenten en deskundigen op het gebied van cultuurhistorie
Meer info Mark van Benthem, Stichting Probos,
Tel. 0317-466560 / mark.vanbenthem@probos.nl
Downloaden uitnodiging in pdf en programma in pdf


provincie gelderland

foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto foto

Dit project wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland, de uitvoering is in handen van Stichting Probos.