Projecten Gegevensvoorziening

Lange tijd heeft Nederland een zelfvoorzieiningsbeleid gehad voor hout en houtproducten. Zoals we weten heeft dat beleid hopeloos gefaald, want de zelfvoorzieninsgraad is alleen maar teruggelopen.

Lees meer...

De VVNH heeft een ambitieus beleidsplan opgesteld met betrekking tot de handel in duurzaam geproduceerd hout. FORM en Probos zijn gevraagd om de uitvoering van dit beleidsplan voor te bereiden door middel van (landen)studies en het opstellen van werkplannen.

Probos is door Shell gevraagd om in beeld te brengen wat de stand van zaken is met betrekking tot de productie van biomassa in China aan de hand van literatuuronderzoek, interviews en wellicht een missie.

Aanleveren van specifieke Nederlandse bosstatistieken aan Jaakko Poyry

Lees meer...

Doel is het in beeld brengen van het biomassa-potentieel van de Europese bossen in relatie tot de verwachte vraag naar duurzame energie (electriciteit en warmte) en de mogelijkheden nagaan om de oogst van biomassa te stimuleren, zowel van onbenut boshout, de aanleg van nieuwe bossen en energieteelt in korte omloop bossen. Bovendien zal de potentiële bijdrage van boshout in Europa worden vertaald in termen van vermeden broeikasgas-emissies als een bijdrage aan het Kyoto-protocol.

Lees meer...

Het voormalige boekje Nederlands Bos in beeld is volledig herzien en opnieuw opgemaakt en als CD-rom vormgegeven. De meest actuele informatie over ons bos staat als platte tekst en in de vorm van een groot aantal tabellen en grafieken op www.bosinfo.nl (niet meer aanwezig) onder de knop “bos in beeld’.

Lees meer...