Bosberichten

downloaden

"Ons land zal grote aandacht moeten besteden aan de houtproduktie. Niet alleen omdat hout schaars is, maar ook omdat de houtproducerende landen hun hout steeds meer zelf gaan verwerken. Daardoor valt of staat onze houtverwerkende industrie en daarmee een groot stuk werkgelegenheid met een grondstoffenvoorziening uit eigen land." Aldus Minister De Koning van Landbouw en Visserij in 1981 tijdens de "Week voor Bos en Natuur" van het Staatsbosbeheer.

ir. H.A. van der Meiden, 1982 

Tags