Bosberichten

downloaden

De Nederlandse houtproduktie bedraagt rond 1 miljoen m3 . Daarmee wordt 65 % van het Nederlandse verbruik van rondhout gedekt maar slechts 8% van ons totale verbruik van hout en houtprodukten. Dit is de reden dat onze houtproduktie nogal eens wordt gebagatelliseerd en als' 'van marginale betekenis" wordt omschreven. Een dergelijke aanduiding gaat helaas nimmer gepaard met een goede analyse van de betekenis van die produktie voor houtbalans, inkomen van het bos en werkgelegenheid.

ir. H.A. van der Meiden, 1982 

Tags