Bosberichten

downloaden

Populier is zowel in produktief als in landschappelijk opzicht een van de belangrijkste boomsoorten in Nederland. Zoals uit figuur 1 blijkt groeit populier veel sneller dan andere belangrijke soorten, bereikt dus veel eerder een bepaalde dikte en hoogte. Dit betekent dat populieren veel eerder

H.W. Kolster, 1982 

Tags