Bosberichten

downloaden

De Natuurbeschermingswet geeft tie regering de mogelijkheid een gebied tot "beschermd natuurmonument" te verklaren. Dit legt de eigenaar beperkingen op. Voor bossen kan dit tot een vermindering van de houtproduktie leiden.

ir. H.A. van der Meiden, 1983 

Tags