Bosberichten

downloaden

Tussen het verantwoord gebruik van bossen en de verantwoorde opvoeding van kinderen liggen opmerkeljke overeenkomsten. De meest opvallende is wet dat de gebeurtenissen van één dag het hele leven ten goede of ten kwade kunnen keren. Wordt een stuk bos misbruikt, dan duren de gevolgen lang en zijn soms onherstelbaar. Iets dergelijks geldt overigens voor de bodems die onder het bos schuil gaan. Wat het zorgenkind is onder de kinderen, dat is tropenbos onder de bossen. Het heeft een delicate gezondheid. Indien het is aangetast, dan duurt het herstel lang. Weliswaar is het begaafd met vele kwaliteiten, maar dat gaat gepaard met een moeilijk karakter. Probeert men daaraan wat te doen, dan reageert het tropenbos maar al te dik· wijls op onverwachte, en zelden op voor de mens prettige wijze.

Prof. dr. ir. R.A.A. Oldeman, 1983 

Tags