Bosberichten

downloaden

In het kader van de United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) te Genève is in de afgelopen vijf jaren een tiental vergaderingen gehouden over de grondstof tropisch hout. Dit ter uitvoering van de in Nairobi (1976) gesloten overeenkomst artikel 93 111 en artikel 124 V. Overigens, niet alleen hout is in dit verband ter sprake geweest, maar in afzonderlijke conferenties ook andere produkten zoals jute, koper, tin, mangaan en koffie, in totaal 18 grondstoffen. Op 18 november 1983 is men te Genève tot een conceptovereenkomst voor een Internationale Organisatie Tropisch Hout (ITTO) gekomen, die thans aan de diverse regeringen ter ondertekening wordt aangeboden.

ir. J.T. Wassink, 1984 

Tags