Bosberichten

downloaden

Populier is, zeker naar produktie gemeten, de belangrijkste Nederlandse loofhoutsoort: jaarlijks wordt in ons land naar schatting rond 200.000 m3 geoogst. Dit hout vindt vele toepassingen, waarvan de belangrijkste zijn gezaagd hout in verschillende kwaliteiten, klompen en mechanische pulp. De klompenfabricage is zelfs vrijwel geheel van populierehout afhankelijk! Een zeer klein deel van het in ons land geproduceerde zaaghout van populier wordt uitgevoerd; hetzelfde geldt voor de export van gezaagd populierehout. De invoer van met name zaaghout is veel groter. Aan die in- en uitvoer wordt in dit artikel aandacht besteed. Niet omdat de daarbij betrokken hoeveelheden hout op zich nu zo groot zijn, maar vooral omdat onze Stichting vaak vragen hierover krijgt. Want populier is een houtsoort die velen interesseert!

R. Eppenga, 1984 

Tags