Bosberichten

downloaden

Hoe moeizaam de ontwikkeling van een gezamenlijke bos- en houtstrategie in de E. G. ook verloopt, een gunstige uitzondering vormt het researchbeleid. Terwijl nog een grootscheeps onderzoekprogramma op het gebied van bos en hout in uitvoering is, bereidt de E. G. alweer een nieuw communautair programma voor. Wij vroegen ir. R. P. van der Zwan, tot voor kort werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken, iets over vooral het lopende programma te vertellen.

ir. R.P. van der Zwan, 1984 

Tags