Bosberichten

downloaden

Op uitnodiging van de Zweedse pulp- en papierindustrie brachten wij in mei van dit jaar met enkele collega's uit andere EG-landen een bezoek aan Zweden. Bossen en houtverwerkende bedrijven werden bezocht en een aantal interessante discussies werd gevoerd, onder meer met de heer Falk, direkteur- generaal van de overkoepelende nationale bosbouworganisatie, de Nationale Bosbouw Raad. Dit artikel beoogt een korte schets te geven van de situatie in Zweden op het gebied van bos en hout, mede op grond van de tijdens dit bezoek verkregen informatie.

ir. H.A. van der Meiden, 1984 

Tags