Bosberichten

downloaden

Nu de houtproduktie in het regeringsbeleid meer aandacht krijgt, nu in dit verband meer initiatieven tot verhoging van die produktie worden ontwikkeld, groeit het misverstand rond het begrip 'prodllktiebos'. Regelmatig komt men uitdrukkingen als 'dennenakkers', 'poplllierenplantages' en meer van dergelijke typeringen tegen in discussies rond de bosaanleg en ook in de publiciteit die daaraan wordt gegeven. Daarbij is sprake van veel misvattingen en van te weinig kennis van wat bos is en wat bosbouw inhoudt.

ir. H.A. van der Meiden, 1984 

Tags