downloaden

Vezelhont is een samenvattende naam voor hont dat wordt gebruikt voor de papierpulpfabrikage en voor dc fabrikage van spaan- en vezelplaten. Daarbij gaat hct in de regel om dun rondhout (ruw hout uit het bos) en om chips en houtafval die beide vrijkomen bij de verwerking van zaaghout. De pulp- én de platenindustrie kunnen dus in principe hetzelfde hout gebruiken, zij het dat de papierindustrie veelal hogere eisen stelt aan soort en kwaliteit. Zij betaalt er in het algemeen ook meer voor. Maar statistisch wordt geen verschil gemaakt tussen papierhout enerzijds en spaan- en vezelplaathout anderzijds.

ir. H.A. van der Meiden, 1984 

Tags