Bosberichten

downloaden

In de dagbladpers is, enige maanden geleden, uitgebreid aandacht besteed aan een interessant initiatief in Noord-Brabant. Daar wil men in kleine bosbezittingen via samen werking van de eigenaren tot een verhoging van de houtproduktie komen, met alle nuttige effekten vandien. In landen als Zweden en Finland maar ook in Noord-Amerika onderkent men al sinds lang de betekenis van de kleine bosbezitter voor de houtproduktie. Wij vroegen de heer Volmuller, Hoofd Bosbouw van de Heidemij, in dit Bos en Hout Bericht iets meer te vertellen over dit initiatief, waar zijn onderneming nauw bij is betrokken.

ir. J.L. Volmuller, 1985 

Tags