Bosberichten

downloaden

De Stichting Bos en Hout heeft in de Houtwereld al in een vroeg stadium een voorlopige reactie gegeven op het vorig najaar verschenen Meerjarenplan Bosbouw (MJB) van de regering. Een goede analyse van de consequenties van de beleidsvoornemens voor boseconomie en houtproduktie vergde meer tijd. Die zijn vervat in een brief van de SBH aan de Minister van Landbouw waarvan de hoofdzaken in dit Bos en Hout Bericht zijn vermeld.

 1985

Tags