Bosberichten

downloaden

Hoewel in de laatste 'Bos en Hout Berichten' het Nederlandse bos grote aandacht heeft gekregen, niet in het minst door recente politieke ontwikkelingen, blijft het toch van groot belang om niet te vergeten dat ons land in wel heel sterke mate afhankelijk is van de invoer van hout en houtprodukten. Daarom blijft het zaak om uiterst attent te blijven op de ontwikkeling van de import en tevens op de ontwikkelingen in die landen waaruit wij onze invoer betrekken.

R. Eppenga & ir. H.A. van der Meiden, 1985 

Tags