Bosberichten

downloaden

Bos en hout. Twee sterk met elkaar verbonden begrippen. De Stichting Bos en Hout heeft daarover in haar Berichten al vele malen geschreven. Niet vaak genoeg kan het belang van die relatie worden onderstreept. Tot voor kort werden voornamelijk de gevolgen van structurele ontwikkelingen in de bosbouw voor de houtverwerkende industrie belicht, zoals bijvoorbeeld de consequenties van het Meerjarenplan Bosbouw. Het omgekeerde, de gevolgen van structurele veranderingen bij de houtverwerking voor de bosbouw, bleef tot nu toe onderbelicht. Over deze laatste relatie gaat dit bericht.

ir. L.J.M. Dielen, 1987 

Tags