Bosberichten

downloaden

Op 16 februari j.l. heeft de Tweede Kamer in het kader van een Uitgebreide Commissie Vergadering over het Meerjarenplan Bosbouw vergaderd. Na een lange periode van voorbereiding, van beleidsvoornemens en discussies daarover, was dan eindelijk het Meerjarenplan in een fase van definitieve besluitvorming gekomen. Over een enkele motie moet nog worden gestemd. In dit Bos en Hout Bericht een terugblik op het debat in de Tweede Kamer en hier en daar opmerkingen over wat er nu verder moet gebeuren.

ir. H.A. van der Meiden, 1987 

Tags