Bosberichten

downloaden

Veel Nederlands hout komt uit beplantingen langs wegen, kanalen en grenzen van landbouwpercelen, ook wel "lijnbeplantingen" genoemd. Hun aandeel in onze totale nationale houtoogst is, naar schatting, ongeveer 15%, maar voor loofhout is dat zeker 40%. In het Meerjarenplan Bosbouw wordt gesproken over een drastische opvoering van de produktie in weg- en grensbeplantingen, ook al door uitbreiding van het areaal. Daarbij is een belangrijke rol aan populieren toegedacht.

H.W. Kolster, 1987 

Tags