Bosberichten

downloaden

Finland is een van de landen waarvan Nederland voor zijn voorziening met houtprodukten in sterke mate afhankelijk is. Het verzorgde in 1985 een kwart van onze invoer van gezaagd naaldhout en krantenpapier; voor andere papieren en kartons en voor triplex was dat 20%. Het es daarom van belang om in het oog te houden wat zich in Finland op het gebied van bos en hout afspeelt. Onlangs is een soort Meerjarenplan voor de bosbouw in Finland gereed gekomen; in dit "Bos en Hout Bericht" aandacht voor dat "Bos 2000 Programma". De gegevens zijn ontleend aan een artikel in het Finse Bosbouwtijdschrift "Silva Fennica", en wel het eerste nummer van 1986.

ir. H.A. van der Meiden, 1987 

Tags