Bosberichten

downloaden

Als we over het verbruik van een bepaald houtprodukt spreken, hebben we het in de regel over het totale verbruik in een bepaald land, in een bepaald gebied. Maar van groter belang om trends in het verbruik te kunnen signaleren, is het verbruik per hoofd van de bevolking. In een aantal Bos en Hout Berichten die in de loop van dit of volgend jaar zullen verschijnen, wordt dat hoofdelijk verbruik onder de loep genomen. Dit eerste artikel gaat over de situatie in belangrijke geïndustrialiseerde landen en gebieden.

ir. H.A. van der Meiden, 1987 

Tags