Bosberichten

downloaden

Dat Nederland weinig bos heeft, weet iedereen. Dat Nederland daardoor massaal hout en daaruit gemaakte halfprodukten moet invoeren, beseft allerminst iedereen. Dat ons kleine land tot de grootste importeurs van hout en houtprodukten in de wereld behoort, komt velen zelfs ongeloofwaardig voor. Dat wil aldus voor onze voorziening met een heel belangrijke groep produkten sterk afhankelijk zlln van andere landen, vooral overzee, realiseren zich dan ook weinigen.

ir. H.A. van der Meiden, 1988

Tags