Bosberichten

downloaden

Blijkens het Meerjarenplan Bosbouw is de politieke wil aanwezig om meer bos in ons land aan te leggen. Dat kan men ook afleiden uit een brief die de Minister van Economische Zaken in 1983 aan de Tweede Kamer zond over opvoering van de houtvoorziening uit eigen land. Maar er zijn veel obstakels op de weg naar méér bos, obstakels die niet hard genoeg worden aangepakt. Daarvoor is de politieke wil kennelijk toch te zwak. Over die obstakels gaat dit Bos en Hout Bericht.

ir. H.A. van der Meiden, 1988 

Tags