Bosberichten

downloaden

Hoe staat het met het verbruik van houtprodukten door de mens in de ontwikkelingslanden? Hoe verhoudt zich dat met het onze? Hoe is de relatie tussen het houtverbruik door de mensen en hun welvaart? Wat zijn de conclusies die we daaruit moeten trekken?

ir. H.A. van der Meiden, 1988 

Tags