Bosberichten

downloaden

In Bos en Hout Bericht nr. 3 van 1987 vroegen we ons af of er sprake was van een opleving in de houtbranche. Daarbil maanden we tot voorzichtigheid bil het trekken van conclusies op grond van de positieve ontwikkeling van de import- en exportdlfers over 1986. We schreven ook dat de dlfers over 1987 zouden laten zien of er inderdaad sprake is van een toenemende binnenlandse afzet van gezaagd hout.

ir. L.J.M. Dielen, 1988 

Tags