Bosberichten

downloaden

De discussie rond tropisch bos en tropisch hout is de laatste tijd aardig toegespitst. Er zijn akties aangekondigd, er zijn voorstellen gedaan, en dat allemaal met hetzelfde doel: Behoud van het tropische regenbos. Maar de middelen om dat doel te bereiken lopen sterk uiteen. En daar ontstaat de discussie. De Stichting Bos en Hout wordt van vele kanten om haar mening gevraagd. Wij maken in dit Bos en Hout Bericht ons standpunt duidelijk.

ir. H.A. van der Meiden, ir. J.T. Wassink, 1988 

Tags