Bosberichten

downloaden

In eerdere Bos en Hout Berichten van dit jaar (nrs. 3, 6 en 7) is geschreven over belemmeringen voor opvoering van de houtproduktie in het bestaande bos en voor uitbreiding van het bosareaal, twee doelen van het Meerjarenplan Bosbouw. Maar dat Plan wil ook nog de aanleg van 10.000 kilometer extra weg- en grensbeplantingen in ons land, vooral ten behoeve van de houtproduktie. Daarom is het van belang ook na te gaan welke obstakels dit doel in de weg staan.

ir. H.A. van der Meiden, 1988 

Tags