Bosberichten

downloaden

De Stichting Centrum Hout organiseerde op 8 december j.l. de "Houtdag '88" met als thema: "Trends in hout". Drs. G. M. V. van Aardenne, voorzitter van de Stichting Bos en Hout, gaf als eerste inleider een beeld van de invloed van de politiek op de huidige en toekomstige beschikbaarheid van hout, zowel in algemene zin als in Nederland en de EG. Hier volgt zijn inleiding.

drs. G.M.V. van Aardenne, 1989 

Tags