Bosberichten

downloaden

Essentieel voor de toekomst van het bos De particuliere bosbouw, die grote problemen kent, maar die van groot belang is voor allen in ons land die met bos en hout te maken hebben (en dat zijn we allemaal), is actiever dan ooit. Vooral de samenwerking van boseigenaren in georganiseerde vorm staat midden in de belangstelling. De Bosgroep Salland-Twente is zo'n organisatie, dynamisch en goed aan de weg timmerend. Dat blijkt binnenkort. Op 31 mei viert ze haar lO-jarig bestaan met een congres in Deventer waar prominente sprekers uit politiek, bosbouw en industrie het zullen hebben over nNieuwe kansen voor de bosbouw". Meer informatie hierover zal zeer binnenkort verschijnen. Wij bevelen deze belangrijke manifestatie nu reeds in de aandacht van de lezers van onze Bos en Hout Berichten aan. In dit Bos en Hout Bericht geven wij graag het woord aan mevrouw drs. Cremers van de Bosgroep Salland-Twente, die het een en ander over deze bosgroep vertelt.

Mevr. drs. E.C.M. Cremers, 1989 

Tags