Bosberichten

downloaden

Een aantal jaren geleden verscheen in het Canadese blad nPulp and Paper Magazine een boeiend verhaal van prof. Paris, hoogleraar milieuplanning in Montreal. Hij introduceerde het begrip "citificatie" van het bos, het overbrengen van idee├źn en opvattingen van de stadsbewoners naar het bos en het bosbeheer, met alle complicaties van dien. Een probleem dat in vele delen van de wereld thans actueler is dan ooit. Met toestemming van de redactie van het Canadese tijdschrift vertaalden wij het artikel destijds voor het Nederlands Bosbouw Tijdschrift. Een geactualiseerde vertaling - we gaven immers al aan dat het probleem thans actueler is dan ooit - publiceren we nu in Bos en Hout Berichten. Bij het lezen moet men zich wel realiseren dat het Canadese bos vrijwel geheeloverheidsbezit is en dat de houtindustrie de grootste bosexploitant is.

Mevr. drs. E.C.M. Cremers, 1989 

Tags