Bosberichten

downloaden

In Bos en Hout Bericht nr.Svan 1988 spraken wij over een positieve ontwikkeling rond de ins en uitvoer van zaaghout en gezaagd hout. We concludeerden toen dat ondanks een aantal ongunstige factoren waaronder bezuinigingen op de overheidsuitgaven, de positieve ontwikkeling zich ook in 1988 zou kunnen voortzetten. De marktindicatoren stemden tot enig optimisme. Inmiddels zijn de handelscijfers van het CBS over 1988 beschikbaar gekomen en kan de balans worden opgemaakt.

ir. L.J.M. Dielen, 1989 

Tags