Bosberichten

downloaden

Op 31 mei j. I. organiseerde de Bosgroep Salland-Twente ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan een congres. Thema: "Nieuwe kansen in de bosbouw". Een goed initiatief, dat veel belangstelling trok. Er werd een aantal belangwekkende lezingen gehouden die alle worden gepubliceerd in "De Landeigenaar". De heer Van Reenen, algemeen direkteur van Parenco en lid van het Bestuur van de Stichting Bos en Hout, sprak over het belang dat de houtverwerkende industrie in ons land bij de nederlandse bosbouw heeft. Hierna volgt wat hij daarover zei.

G. van Reenen, 1989 

Tags