Bosberichten

downloaden

Soms duiken in de praktijk of in de literatuur woorden op die op hout betrekking hebben, die echter het probleem oproepen dat de betekenis daarvan verloren is gegaan. De nLyste van des GraeHelijckheids Tolle van Hollandt binnen de Stad Haarlem", Groot Placaatboek, uit 1645 is daar een mooi voorbeeld van. De auteurs hebben een groot aantal van deze uitdrukkingen getraceerd. Daarbij hebben zij niet specifieke vak-literatuur nageplozen, zoals b.v. over de antieke houtscheepsbouw. Ir Wassink is houtdeskundige, Drs van Klaveren is archeoloog en historicus.

ir. J.T. Wassink & drs. H.W. van Klaveren, 1989 

Tags