Bosberichten

downloaden

Als per 1 januari 1993 de binnengrenzen van de Europese Gemeenschap (EG) worden opgeheven zal de vorming van een van de belangrijkste consumentenmarkten van de wereld, met ruim 320 miljoen inwoners, een feit zijn. Dit geldt ook voor hout en houtprodukten. Om aan de grote vraag naar hout en houtprodukten te kunnen voldoen moet de Europese Gemeenschap, bij een geringe eigen houtproduktie, jaarlijks enorme hoeveelheden hout in de vorm van vele produkten importeren. Gedeeltelijk is dit hout afkomstig uit tropische regenwouden. Dit Bos en Hout Bericht handelt over de betekenis van tropisch hout voor de houtvoorziening van de E.G. en geeft een overzicht van de landen die voor deze voorziening van belang zijn.

ir. L.J.M. Dielen, 1989 

Tags