Bosberichten

downloaden

Van 9 tot 13 oktober j.l. vergaderde in Genève het Timber Committee van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties. Daarbij waren 27 landen en 15 internationale organisaties vertegenwoordigd met in totaal rond 120 gedelegeerden. De schrijver van dit Bos en Hout Bericht werd voor het komende jaar tot voorzitter van het Houtcomité gekozen. De heer Moskov uit Bulgarije, vice-president van de Bulgaarse Forestry and Forest Industries Association, werd vice- voorzitter. Dit Bos en Hout Bericht geeft een overzicht van de belangrijkste kwesties die tijdens de zitting in Genève besproken zijn, n.l. de internationale markten van hout en houtprodukten, een verklaring van het Timber Committee over tropisch hout en het speciale thema van de zitting, bos en hout in Rusland.

ir. H.A. van der Meiden, 1989 

Tags