Bosberichten

downloaden

Het gaat niet goed met het Nederlandse bosbouwbeleid, en dat is slecht voor de toekomst van ons bos. De bosbouwwereld en alles wat daarmee samenhangt is zo langzamerhand in opperste verwarring. Niemand weet wat de nationale overheid nu precies met de bosbouw en ons bos wil; misschien weet die overheid dat zelf ook niet meer. Er is sprake van een ondoorzichtig beleid, van enige lijn daarin is weinig te merken, en er worden ongewenste situaties geschapen die niet zo makkelijk zijn terug te draaien.

ir. H.A. van der Meiden, 1991 

Tags