Bosberichten

downloaden

1992 is een jaar met grote onzekerheden. Dat geldt ook voor bos en bosbouw, voor hout en houtmarkt. Onzekerheid over wat in de wereld gaat gebeuren, bijvoorbeeld in een van de grootste bos- en houtlanden, de voormalige Sovjet-Unie, of in de omstreden bosgebieden in de tropische wereld en Noord-Amerika, ontwikkelingen met repercussies voor de houtmarkt overal in de wereld. Onzekerheid over de invloed van de milieupolitiek op de markten van rondhout tot en met zijn eindprodukten. Onzekerheid over het bosbouwbeleid zowel nationaal als buiten onze grenzen.

ir. H.A. van der Meiden, 1992 

Tags