Bosberichten

downloaden

In een dicht bevolkt land als Nederland, met nog geen 10% bosopperVlakte willen de belangen van diverse betrokkenen bij dat bos principieel of in de dagelijkse praktijk nog wel eens botsen. In dit Bos en Hout Bericht geeft de heer Meiresonne, directeur van de Stichting Recreatie, zijn visie op de recreatieve waarde van het bos, de relatie met andere maatschappelijke functies en mogelijkheden om de kosten van het bos te financieren.

mr. L.J. Meiresonne, 1992 

Tags