Bosberichten

downloaden

Honduras beschikt over een relatief groot areaal bos dat helaas zowel kwalitatief als kwantitatief snel achteruit gaat. Enkele jaren geleden startten de Nederlandse en Hondurese staatsbosdiensten een uitwisselingsprojekt, gericht op het wederzijds doorgeven van informatie en ervaringen. Rob Busink, medewerker van de directie NBLF van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, bezocht Honduras in het kader van deze uitwisseling. In dit Bos en Hout Bericht geeft hij een indruk van de omstandigheden waarin de Hondurese bosbouw, en de houtverwerkende industrie werken, en geeft aan welke rol zij kunnen spelen in toekomstige ontwikkelingen.

ir. R.L. Busink, met dank aan ing. R.H.E. Lemmens, 1992 

Tags