Bosberichten

downloaden

Onlangs verschenen berichten in de pers over een binnenkort te presenteren rapport van de Nederlandse Maatschappij voor Energie en Milieu B.V., de NOVEM. Daarin wordt onder meer gesproken over gunstige perspectieven voor populieren als energiebron, populieren met zeer korte omlopen. Zo'n teelt is technisch heel goed mogelijk. Er worden enorm hoge produkties mee bereikt. Dat bleek uit een onderzoek dat de Stichting Bos en Hout al jaren geleden deed. Te zijner tijd verschijnt daarover een uitgebreid rapport. Vooruitlopend daarop dit Bos en Hout Bericht.

H.W. Kolster & ir. H.A. van der Meiden, 1992 

Tags