Bosberichten

downloaden

Als voorbereiding op haar halfjaarlijkse vergadering afgelopen mei in Yaoundé heeft de International Tropical Timber Organization (lTTO) aan het begin van dit jaar aan alle lidstaten een enquete gestuurd om een beeld te krijgen van de wereldhandel in tropisch hout in 1990. De resultaten zijn in Yaoundé gepubliceerd. Hieruit blijkt dat van al het tropisch hout dat wordt gekapt slechts 4% de consumentenlanden als bestemming heeft, waarbij Azië veruit de belangrijkste consument is. Opvallend is dat Thailand zich in korte tijd heeft ontwikkeld tot de grootste importeur van gezaagd tropisch hout in de wereld! Dit Bos en Hout Bericht geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van de lITO- enquête.

ir. R.C. de Boer, 1992 

Tags