Bosberichten

downloaden

Hergebruik van resthout en oud hout en het gebruik ervan voor het opwekken van elektriciteit en!of warmte kan een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van kooldioxide. Die bijdrage ligt in theorie op maximaal 1,6 miljoen ton CO2 Dit komt overeen met ongeveer 1%van de totale CO2- emissie in Nederland. Dit blijkt uit de recent verschenen studie van de Stichting Bos en Hout "Resthout en oud hout in Nederland", gemaakt in opdracht van de Directie Afvalstoffen van het ministerie van VROM.

Joost van Kasteren, 1992 

Tags