Bosberichten

downloaden

Ondanks alle aandacht die op bos en bosbouw gericht is, holt de toestand van de bossen in de wereld achteruit. Het totale bosareaal neemt nog steeds af terwijl de vraag naar bosprodukten toeneemt. Mondiaal is het tijdens de UNCED conferentie in Rio de Janeiro niet gelukt om bindende afspraken te maken over behoud en gebruik van bos. Relevant in dit verband is de vraag in hoeverre Nederland er in geslaagd is haar eigen doelstellingen uit het Meerjarenplan Bosbouw te realiseren. Een kritische analyse van de zojuist verschenen "Evaluatie Meerjarenplan Bosbouw 1986-1991.

ir. L.J.M. Dielen, 1992 

Tags