Bosberichten

downloaden

Er zijn goede perspectieven voor extra bosaanleg. Door een combinatie van wensen en mogelijkheden van overheid en marktsector is in 25 jaar 50.000 ha extra bos aan te leggen, naast de 25.000 ha die al in de plannen van het rijk zijn opgenomen. Het betekent dat in deze periode ongeveer 3% van het huidige landbouwareaal onttrokken wordt aan de landbouw ten behoeve van bosaanleg. Dit concludeert de Commissie Bosuitbreiding in haar rapport: "Goede gronden voor nieuw bos". Op 14 januari jl. overhandigde de Commissie haar advies aan staatssecretaris Gabor en de ministers Andriessen en Alders.

ir. L.J.M. Dielen & mevr. M.C. van Nieuwkuyk, 1993 

Tags