Bosberichten

downloaden

Het verbruik van niet-tropisch rondhout daalde in 1992 opnieuw. Er zijn twee hoofdoorzaken: Ten eerste de in Duitsland verplichte terugname van verpakkingen voor hergebruik. Hierdoor stapten handel en industrie over op andere verpakkingsmaterialen. Op de tweede plaats de voortzettende trend in de papiersector om rondhout te vervangen door oud-papier en houtchips. In dit Bos en Hout Bericht de laatste stand van zaken.

ir. R. Sikkema & Ing. J.A.N. Stolp, 1993 

Tags