Bosberichten

downloaden

De Nederlandse overheid stimuleert hergebruik van grondstoffen om minder afval te hoeven storten of verbranden. Daarom streeft zij in haar milieubeleid onder meer naar minder oud papier in de afvalstroom en beperking van de netto CO2-uitstoot. Deze twee doelstellingen kunnen echter conflictueren, en grootschalige inzet van oud papier kan zelfs gevolgen hebben voor de vitaliteit van het bos. Dat blijkt uit "Forest and Climate Change Project", een onderzoek van het IIASA. In dit Bos en Hout Bericht een bespreking van de resultaten van deze studie vanuit een Nederlands perspectief.

J.A.N. Stolp, 1993 

Tags