Bosberichten

downloaden

Inzet van biomassa voor energiedoeleinden staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling, want vervanging van fossiele brandstoffen door biomassa heeft belangrijke milieuvoordelen. Zo is biomassa een duurzame energiebron en vrijwel C02-neutraal. Hout is een van de grootste en meest perspectiefvolle biomassastromen in Nederland. De inzet van hout voor energiedoeleinden is in opdracht van de NOVEM uitvoerig belicht in het rapport "Stroom uit de boom?". De belangrijkste conclusie is dat hout inderdaad potenties heeft voor energieproduktie. Dit Bos en Hout Bericht beschrijft de belangrijkste resultaten.

ir. R. Sikkema, 1993 

Tags