Bosberichten

downloaden

De hele houtmarkt ondervindt momenteel de gevolgen van economische recessie en hergebruik van hout en papier. Er zijn echter grote verschillen tussen Amerikaanse en West-Europese markten. Het Timber Committee van de Verenigde Naties besteedde er speciale aandacht aan tijdens haar jaarlijkse bijeenkomst van 11 tot 15 oktober in Rome. In dit Bos en Hout Bericht een verslag van de belangrijkste marktontwikkelingen. Daaraan vooraf een korte toelichting op het werk van het Timber Committee.

ir. L.J.M. Dielen, 1993 

Tags