Bosberichten

downloaden

Duurzaam beheer, een mooi begrip waar de diverse betrokkenen inhoudelijk nog geen overeenstemming over hebben. Dit Bos en Hout Bericht geeft de internationale ontwikkelingen in de afgelopen jaren op dit vlak weer.

ir. P.R. Sch├╝tz, 1993 

Tags